SUN

SUN

Máy chủ của hãng Sun

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
SUN SUNFIRE V490
Brand: Sun Oracle Model: SunFire V490 Part Number: V490 2x CPU..

Trước thuế: 0đ
SUN SPARC ENTERPRISE M5000 SERVER
Brand: Sun Oracle Model: SPARC M5000 Part Number: M5000 4x 2 x 2.53GHz SPARC64 VII Quad Core Process..

Trước thuế: 0đ
SUN SPARC ENTERPRISE T5120 SERVER
Brand: Sun Oracle Model: SPARC T5120 Part Number: T5120 1x 1.4GHz 8-Core System Board Assembly, RoHS..

Trước thuế: 0đ
SUN SPARC ENTERPRISE T5220
Brand: Sun Oracle Model: T5220 Part Number: T5220 1.4GHz 8C 1 x 1.4GHz 8-core CPU 32GB RAM 2 x 72GB ..

Trước thuế: 0đ
SUN STOREDGE 3511
Brand: Sun Oracle Model: StorEdge 3511 Part Number: SE3511 2x Expansion I/O Module (JBOD) 2GB 370-67..

Trước thuế: 0đ
SUN STORAGETEK CSM200
Brand: Sun Oracle Model: CSM200 Part Number: CSM200 2x CSM200 FC Expansion Module 375-3336 16x 300GB..

Trước thuế: 0đ
SUN SPARC ENTERPRISE T5240
Model: T5240 Part Number: T5240 1x 8-Core 1.2GHz Motherboard Assembly, RoHS:Y - Same spec as 540-794..

Trước thuế: 0đ
SUN SPARC ENTERPRISE M4000-1
Brand: Sun Oracle Model: SPARC M4000 Part Number: M4000 2 2.4GHz 2 x 2.4GHz Quad Core CPU Boards (to..

Trước thuế: 0đ
SUN SUNFIRE V215
Brand: Sun Oracle Model: SunFire V215 Part Number: V215 1x Motherboard w/ 2 x US IIIi 1.5GHz 375-346..

Trước thuế: 0đ
SUNFIRE T2000 RACK SERVER
Brand: Sun Oracle Model: SunFire T2000 Part Number: T2000 1x 8-Core 1.2GHz System Board, RoHS:YL 541..

Trước thuế: 0đ
SUN MICROSYSTEMS SUNFIRE V210
Brand: Sun Oracle Model: Sun Fire V210 Part Number: V210 2x Motherboard w/ 1 US IIIi 1.336GHz, 0MB, ..

Trước thuế: 0đ
SUN SPARC ENTERPRISE M4000
Brand: Sun Oracle Model: SPARC M4000 Part Number: M4000 2x SPARC64 VII 2.53GHz CPU Module, RoHS:Y 37..

Trước thuế: 0đ
SUN SPARC ENTERPRISE M5000 SERVER
Brand: Sun Oracle Model: SPARC M5000 Part Number: M5000 4x 2 x 2.53GHz SPARC64 VII Quad Core Process..

Trước thuế: 0đ
SUN SPARC ENTERPRISE T5220-1
 With double the performance and with performance acceleration circuits executable in parallel,..

Trước thuế: 0đ
Bản quyền của Minh Loan Sài Gòn
Công ty TNHH Minh Loan Sài Gòn