Tư vấn triển khai Tích lủy điểm khách hàng

Hệ thống Tích Lủy Điểm (loyalty) cho khách hàng của doanh nghiệp: Tư vấn thiết kế và triển khai các hệ thống Tích Lủy Điểm cho các khách hàng mua hàng tùy theo doanh số nhằm giúp họ có sự quan tâm đến chính sách đa dạng của doanh nghiệp.

Dùng SMS tra cứu Điểm tích lủy

 

 

Bản quyền của Minh Loan Sài Gòn
Công ty TNHH Minh Loan Sài Gòn