Tổng đài

Tổng đài

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Tổng đài IP Xorcom CXR1-00/NU Asterisk Appliance Base IP-PBX
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. 02 x USB 2.0 Hổ trợ ..
17.157.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR1-19 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Hỗ trợ đến 16 FXS/FXO...
27.494.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3009 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
110.553.000đ
Tổng đài IP Grandstream UCM-6104 04xFXO, 02xFXS IPPBX Appliance
Analog Telephone FXS ports   02 x FXS ports (dự phòng khi mất điện) PSTN line FXS po..
10.416.000đ
Tổng đài IP lai Grandstream UCM6102/UCM6104/UCM6108/UCM6116
Tổng đài IP lai Grandstream UCM6102/UCM6104/UCM6108/UCM6116 là một thiết bị tổng đài IP được thiết k..
10.990.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR1-00 Asterisk Appliance Base IP-PBX
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Hỗ trợ đến 16 FXS/..
18.966.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR2012 Asterisk Appliance with 02xFXS
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
51.364.000đ
Tổng đài IP Grandstream UCM-6116 16xFXO, 02xFXS IPPBX Appliance
Analog Telephone FXS ports   02 x FXS ports (dự phòng khi mất điện) PSTN line FXS po..
31.248.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3019 Asterisk Appliance with 08xFXO
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
66.779.000đ
Tổng đài IP Zycoo Coovox U30
Tổng đài IP Zycoo Coovox U30 là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp/ tổ chức với quy mô nhỏ và v..
11.450.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXE2019 Asterisk Appliance with 08xFXO
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
70.606.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3047 Asterisk Appliance with 01xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
71.025.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3055 Asterisk Appliance with 02xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
79.509.000đ
Tổng đài IP Grandstream GXE5024
Tổng đài IP Grandstream GXE5024, dòng tổng đài hỗ trợ đa dịch vụ: thoại, video, fax. 4 cổng CO kết n..
28.580.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3056 Asterisk Appliance with 04xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
96.457.000đ
Bản quyền của Minh Loan Sài Gòn
Công ty TNHH Minh Loan Sài Gòn