Tổng đài

Tổng đài

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Tổng đài IP Xorcom CXR1-00/NU Asterisk Appliance Base IP-PBX
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. 02 x USB 2.0 Hổ trợ ..
17.157.000đ
Trước thuế: 17.157.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR1-19 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Hỗ trợ đến 16 FXS/FXO...
27.494.000đ
Trước thuế: 27.494.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3009 Asterisk Appliance
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
110.553.000đ
Trước thuế: 110.553.000đ
Tổng đài IP Grandstream UCM-6104 04xFXO, 02xFXS IPPBX Appliance
Analog Telephone FXS ports   02 x FXS ports (dự phòng khi mất điện) PSTN line FXS po..
10.416.000đ
Trước thuế: 10.416.000đ
Tổng đài IP lai Grandstream UCM6102/UCM6104/UCM6108/UCM6116
Tổng đài IP lai Grandstream UCM6102/UCM6104/UCM6108/UCM6116 là một thiết bị tổng đài IP được thiết k..
10.990.000đ
Trước thuế: 10.990.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR1-00 Asterisk Appliance Base IP-PBX
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Hỗ trợ đến 16 FXS/..
18.966.000đ
Trước thuế: 18.966.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR2012 Asterisk Appliance with 02xFXS
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
51.364.000đ
Trước thuế: 51.364.000đ
Tổng đài IP Grandstream UCM-6116 16xFXO, 02xFXS IPPBX Appliance
Analog Telephone FXS ports   02 x FXS ports (dự phòng khi mất điện) PSTN line FXS po..
31.248.000đ
Trước thuế: 31.248.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3019 Asterisk Appliance with 08xFXO
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
66.779.000đ
Trước thuế: 66.779.000đ
Tổng đài IP Zycoo Coovox U30
Tổng đài IP Zycoo Coovox U30 là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp/ tổ chức với quy mô nhỏ và v..
11.450.000đ
Trước thuế: 11.450.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXE2019 Asterisk Appliance with 08xFXO
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
70.606.000đ
Trước thuế: 70.606.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3047 Asterisk Appliance with 01xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
71.025.000đ
Trước thuế: 71.025.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3055 Asterisk Appliance with 02xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
79.509.000đ
Trước thuế: 79.509.000đ
Tổng đài IP Grandstream GXE5024
Tổng đài IP Grandstream GXE5024, dòng tổng đài hỗ trợ đa dịch vụ: thoại, video, fax. 4 cổng CO kết n..
28.580.000đ
Trước thuế: 28.580.000đ
Tổng đài IP Xorcom CXR3056 Asterisk Appliance with 04xE1
Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI. Hỗ trợ SIP / IAX. Tích hợp từ 8-32 FXS/F..
96.457.000đ
Trước thuế: 96.457.000đ
Bản quyền của Minh Loan Sài Gòn
Công ty TNHH Minh Loan Sài Gòn